Hasmar.cz
Prodej a revize hasících přístrojů

Hasící přístroje a hydranty

Prodej a instalace

Prodej pro domácnosti i firmy. Zajistíme správné rozmístění, montáž a označení dle požárně bezpečnostního řešení stavby - PBŘ. Montáž hydrantů. Stavba požárních vodovodů a suchovodů.

Servis a revize

Revize hasích přístrojů a hydrantů. Plnění hasících přístrojů. Opravy dle technické dokumentace. Prodej náhradních dílů a doplňků pro PO.

Prodej hasících přístrojů

 • Komplety pro kolaudaci (HP + revize + detektor)
 • vodní hasící přístroje
 • pěnové hasící přístroje
 • práškové hasící přístroje
 • halonové hasící přístroje
 • sněhové hasící přístroje
 • hasící přístroje do auta
 • repasované hasící přístroje

Hydranty - prodej a servis

 • Prodej
  • příslušenství k hydrantům
  • požární vodovody a hydranty
  • požární značení
  • hydrantové systémy se zploštitelnou či tvarově stálou hadicí.
  • hydrantové boxy a požární skříně
  • schránky na klíče
 • Služby
  • kontrolní a montážní činnost
  • opravy a revize hydrantů
  • kontroly požárních vodovodů a suchovodů
  • tlakové zkoušky požárních hadic

Prodej hasících přístrojů

 • prodej pro domácnosti i firmy
 • nabízíme instalaci dle PBŘ
 • rozvážíme zdarma v Olomouckém kraji nebo zasíláme poštou
 • osobní odběr ihned - prodejna Šumperk

Prodej hasících přístrojů

Práškové hasící přístroje

Artikl Výrobce Revize Cena
Artikl #1 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ano xxx Kč
Artikl #2 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ne xxx Kč

Práškový hasící přístroj je ideální k použití v oblasti průmyslu, obchodu, energetiky, dopravy, služeb a v domácnosti (dílny, sklady, kotelny, obchodní domy, kanceláře, úřady, knihovny, archívy, školy, hotely, restaurace, nemocnice, rodinné domy, rekreační objekty, sklepy, garáže, dopravní prostředky apod.). Vhodné všude tam, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Lze použít k hašení zařízení pod napětím max. do 1000 V.

Pěnové hasící přístroje

Artikl Výrobce Revize Cena
Artikl #1 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ano xxx Kč
Artikl #2 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ne xxx Kč

Pěnový hasící přístroj je vhodný k hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, nafta, minerální oleje, tuky apod.) a také k hašení pevných látek.

Sněhové hasící přístroje

Artikl Výrobce Revize Cena
Artikl #1 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ano xxx Kč
Artikl #2 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ne xxx Kč

Ideální k hašení elektrických zařízení pod napětím (výpočetní střediska, telefonní ústředny, energetická centra) a požárů hořlavých plynů. Vhodné všude tam, kde by neměly zůstat zbytky hasební látky.

Vodní hasící přístroje

Artikl Výrobce Revize Cena
Artikl #1 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ano xxx Kč
Artikl #2 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ne xxx Kč

Určený k hašení pevných hořlavých látek, které žhnou (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil, plasty, látky organického původu apod.). Vodní hasicí přístroje by se nesmí používat k hašení elektrických zařízení pod napětím.

Hasící přístroje do auta

Artikl Výrobce Revize Cena
Artikl #1 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ano xxx Kč
Artikl #2 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ne xxx Kč

Díky menším rozměrům a držáku se hodí do auta. Najdou také využití v kuchyni.

Komplety pro kolaudaci

Artikl Výrobce Revize Cena
Artikl #1 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ano xxx Kč
Artikl #2 Právě aktualizujeme nabídku Brand Ne xxx Kč

Vybavení staveb hasicími přístroji dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. předepisuje vybavení hasicími přístroji pro jednotlivé druhy staveb, kterými jsou stavby bytových domů a ubytovacích zařízení, rodinné domy, garáže a prodejní stánky.

Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů

Revize hasících přístrojů

Provádíme servis hasicích přístrojů. V servisní činnosti hasicích přístrojů působíme od roku 1991. Provádí kompletní revize a opravy hasicích přístrojů dle vyhlášky Mvč246/2001 Sb.

Provádíme kontrolu hasicích přístrojů u zákazníka. Hasící přístrojena kterých se musí provést pravidelná tlaková zkouška nebo oprava odvezeme a provedeme odbornou opravu dle příslušných technických norem a technologických postupů v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

Se servisem hasicích přístrojů souvisí i služba, kdy má zákazník možnost dočasného zapůjčení hasicích přístrojů do doby, než se mu zpět vrátí hasicí přístroje odeslané na dílenskou údržbu.

Pokud hasicí přístroj dosáhne předepsané životnosti nebo se nachází ve stavu, že jej nelze předepsaným způsobem opravit, provedeme jeho odborné vyřazení z používání, včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.

Obsahem kontroly provozuschopnosti je:

 • vizuální prohlídka hasicího přístroje,
 • kontrola tlaku (pro některé hasicí přístroje),
 • kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou,
 • zaplombování pojistky spouště.

Při periodické zkoušce se provádí

 • povrchová prohlídka včetně značení,
 • kontrola vnitřku nádoby,
 • zkouška pevnosti a těsnosti nádoby,
 • zkouška těsnosti spuštěcí armatury nebo ventilu,
 • zkouška pojistného ventilu.